Chris Messina, web marketing specialist Twitter adalah yang menggunakannya pertama kali ashtags di internet.  Hashtag adalah simbol tagar (#) sebagai penanda bagi tweets yang berhubungan